Loại Mua vào Bán ra
CAD 17374.03 17723.22
CHF 22841.3 23299.99
EUR 26096.43 26565.65
GBP 29457.59 29929.2
JPY 199.45 206.49
THB 692.22 721.09
USD 23265 23355