Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,589.12 18,323.64
CHF 23,712.27 24,702.48
EUR 23,737.79 25,045.79
GBP 27,507.86 28,656.57
JPY 167.24 176.91
THB 578.22 666.59
USD 23,130.00 23,440.00