Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,599.48 18,351.12
CHF 24,091.09 25,119.97
EUR 24,965.09 26,364.70
GBP 29,963.40 31,243.06
JPY 192.94 204.24
THB 605.28 698.42
USD 22,450.00 22,760.00