Shop departments
Additional
Language & Currency
EN DE FR

Xích nhựa Tsubaki

Số lượt xem : 800
Màu sắc
Chất liệu
Kích thước :
Giá bán : Liên hệ

Mô tả

XÍCH NHỰA Xích kim loại dẫn cáp PLASTIC CHAIN Kabell Schlepp

1. Cable carriers made of plastic and steel – Xích nhựa dẫn cáp và xích kim loại dẫn cáp
Tsubaki chuyên cung cấp các loại xích nhựa, xích kim loại cho hệ thống dẫn cáp

BASIC-LINE – Xích nhựa dẫn cáp

BASIC- LINEPlus – Xích nhựa dẫn cáp với các cải tiến

VARIO-LINE – Xích nhựa – thanh đỡ nhôm dẫn cáp

TUBE SERIES – Xích nhựa-kim loại dẫn cáp dạng ống

3D-LINE – Xích nhựa dẫn cáp 3D

STEEL-LINE – Xích kim loại dẫn cáp

GIải pháo hiệu quả, tiết kiệm và ổn định cho hệ thống dẫn hướng
Xích nhựa, dây cáp điện phù hợp với từng điều kiện sử dụng

Tổng quan về xích nhựa

Được sản xuất từ các chuyên gia Đức có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực plastic, với nhựa PA6 và các phụ gia cao cấp, xích nhựa Tsubaki- KabelShlepp đáp ứng độ bền bỉ, khả năng chịu lực, chịu tải trọng tốt.

Với nhiều model đa dạng phù hợp cho những ứng dụng từ đơn giản đến phức tạp.

Được kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm trên 10.000 mét vuông, đảm bảo mỗi model mới được kiểm tra trong tất cả các tình huống, các điều kiện cho cả một vòng đời sản phẩm. Lên đến 10 triệu hành trình

Kết hợp với công nghệ luyện kim tiên tiến và đã được thế giới công nhận, xích kim loại Tsubaki với kiểu dáng, thiết kế đẹp, có khả năng chịu và đập, chịu tải tốt và đặc biệt khả năng chịu ăn mòn của hóa chất.

CÁC MODEL VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MONO
0405
UNIFLEX
Advanced
MONO
0450
UNIFLEX
Advanced
MONO
0450
UNIFLEX
Advanced
0450.20-052
1455.020.038.052
0450.41-052
1455.030.058.052
0450.61-125
1455.030.078.125
0450.21-052
1455.030.038.052
0450.42-052
1455.020.058.052
0450.62-125
1455.020.078.125
0450.22-052
1455.020.038.052
0450.42-060
1455.020.058.065
0450.60-150
1455.020.078.150
0450.22-060
1455.020.038.065
0450.42-075
1455.020.058.065
0450.61-150
1455.030.078.150
0450.20-070
1455.020.038.065
0450.40-094
1455.020.058.095
0450.62-150
1455.020.078.150
0450.22-075
1455.020.038.065
0450.41-094
1455.030.058.095
0450.60-200
1455.020.078.200
0450.20-094
1455.020.038.095
0450.42-094
1455.020.058.095
0450.61-200
1455.030.078.200
0450.21-094
1455.030.038.095
0450.41-110
1455.020.058.125
0450.62-200
1455.020.078.200
0450.22-094
1455.020.038.095
0450.42-110
1455.020.058.125
0450.81-052
1455.030.103.052
0450.22-110
1455.020.038.125
0450.40-125
1455.030.058.125
0450.82-052
1455.020.103.052
0450.20-125
1455.020.038.125
0450.41-125
1455.030.058.125
0450.85-052
1455.020.103.052
0450.21-125
1455.030.038.125
0450.42-125
1455.020.058.125
0450.82-060
1455.020.103.065
0450.22-125
1455.020.038.125
0450.40-150
1455.020.058.150
0450.82-075
1455.020.103.065
0450.20-150
1455.020.038.150
0450.41-150
1455.030.058.150
0450.81-094
1455.030.103.095
0450.21-150
1455.030.038.150
0450.42-150
1455.020.058.150
0450.82-094
1455.020.103.095
0450.22-150
1455.020.038.150
0450.40-200
1455.020.058.200
0450.85-094
1455.020.103.095
0450.20-200
1455.020.038.200
0450.41-200
1455.030.058.200
0450.82-110
1455.020.103.125
0450.21-200
1455.030.038.200
0450.42-200
1455.020.058.200
0450.81-125
1455.030.103.125
0450.22-200
1455.020.038.200
0450.60-052
1455.020.078.052
0450.82-125
1455.020.103.125
0450.32-052
1455.020.058.052
0450.61-052
1455.030.078.052
0450.85-125
1455.020.103.125
0450.32-060
1455.020.058.065
0450.62-052
1455.030.078.052
0450.81-150
1455.030.103.150
0450.32-075
1455.020.058.065
0450.62-060
1455.020.078.065
0450.82-150
1455.020.103.150
0450.32-094
1455.020.058.095
0450.62-075
1455.020.078.065
0450.85-150
1455.020.103.150
0450.32-110
1455.030.058.125
0450.60-094
1455.020.078.095
0450.81-200
1455.030.103.200
0450.32-125
1455.030.058.125
0450.61-094
1455.030.078.095
0450.82-200
1455.020.103.200
0450.32-150
1455.020.058.150
0450.62-094
1455.020.078.095
0450.85-200
1455.020.103.200
0450.32-200
1455.020.058.200
0450.62-110
1455.020.078.125
0450.40-052
1455.020.058.052
0450.60-125
1455.020.078.125
MONO
0625
UNIFLEX
Advanced
MONO
0625
UNIFLEX
Advanced
MONO
0625
UNIFLEX
Advanced
0625.25-075
1665.030.075.075
0625.42-125
1665.020.100.120
0625.55-200
1665.030.125.200
0625.40-075
1665.020.100.075
0625.43-125
1665.030.125.120
0625.65-200
1665.030.150.200
0625.42-075
1665.020.100.075
0625.45-125
1665.030.125.120
0625.75-200
1665.030.175.200
0625.43-075
1665.030.100.075
0625.55-125
1665.030.125.120
0625.23-250
1665.020.075.250
0625.45-075
1665.030.100.075
0625.65-125
1665.030.150.120
0625.25-250
1665.020.075.250
0625.75-075
1665.030.175.075
0625.75-125
1665.030.175.120
0625.43-250
1665.030.100.250
0625.22-090
1665.020.075.100
0625.23-150
1665.030.075.140
0625.45-250
1665.030.100.250
0625.23-090
1665.030.075.100
0625.25-150
1665.030.075.140
0625.55-250
1665.030.125.250
0625.25-090
1665.030.075.100
0625.43-150
1665.030.125.140
0625.65-250
1665.030.150.250
0625.40-090
1665.020.100.100
0625.45-150
1665.030.125.140
0625.75-250
1665.030.175.250
0625.42-090
1665.020.100.100
0625.55-150
1665.030.125.140
0625.22-300
1665.020.075.300
0625.43-090
1665.030.100.100
0625.65-150
1665.030.150.140
0625.23-300
1665.030.075.300
0625.45-090
1665.030.100.100
0625.75-150
1665.030.200.140
0625.25-300
1665.030.075.300
0625.55-090
1665.030.125.100
0625.22-200
1665.020.075.200
0625.40-300
1665.020.100.300
0625.65-090
1665.030.150.100
0625.23-200
1665.030.075.200
0625.42-300
1665.020.100.300
0625.75-090
1665.030.175.100
0625.25-200
1665.030.075.200
0625.43-300
1665.030.100.300
0625.22-125
1665.020.075.120
0625.40-200
1665.020.100.200
0625.45-300
1665.030.100.300
0625.23-125
1665.030.075.120
0625.42-200
1665.020.100.200
0625.55-300
1665.030.125.300
0625.25-125
1665.030.075.120
0625.43-200
1665.030.100.200
0625.65-300
1665.030.150.300
0625.40-125
1665.020.100.120
0625.45-200
1665.030.100.200
0625.75-300
1665.030.175.300
UNIFLEX
0455
UNIFLEX Advanced
UNIFLEX
0455
UNIFLEX Advanced
UNIFLEX
0455
UNIFLEX Advanced
0455.030.025.052
1455.030.025.052
0455.030.103.052
1455.030.103.052
0455.040.058.052
1455.040.058.052
0455.030.025.065
1455.030.025.065
0455.030.103.065
1455.030.103.065
0455.040.058.065
1455.040.058.065
0455.030.025.095
1455.030.025.095
0455.030.103.095
1455.030.103.095
0455.040.058.095
1455.040.058.095
0455.030.025.125
1455.030.025.125
0455.030.103.125
1455.030.103.125
0455.040.058.125
1455.040.058.125
0455.030.025.150
1455.030.025.150
0455.030.103.150
1455.030.103.150
0455.040.058.150
1455.040.058.150
0455.030.025.180
1455.030.025.180
0455.030.103.180
1455.030.103.180
0455.040.058.180
1455.040.058.180
0455.030.025.200
1455.030.025.200
0455.030.103.200
1455.030.103.200
0455.040.058.200
1455.040.058.200
0455.030.025.225
1455.030.025.225
0455.030.103.225
1455.030.103.225
0455.040.058.225
1455.040.058.225
0455.030.038.052
1455.030.038.052
0455.030.130.052
1455.030.130.052
0455.040.078.052
1455.040.078.052
0455.030.038.065
1455.030.038.065
0455.030.130.065
1455.030.130.065
0455.040.078.065
1455.040.078.065
0455.030.038.095
1455.030.038.095
0455.030.130.095
1455.030.130.095
0455.040.078.095
1455.040.078.095
0455.030.038.125
1455.030.038.125
0455.030.130.125
1455.030.130.125
0455.040.078.125
1455.040.078.125
0455.030.038.150
1455.030.038.150
0455.030.130.150
1455.030.130.150
0455.040.078.150
1455.040.078.150
0455.030.038.180
1455.030.038.180
0455.030.130.180
1455.030.130.180
0455.040.078.180
1455.040.078.180
0455.030.038.200
1455.030.038.200
0455.030.130.200
1455.030.130.200
0455.040.078.200
1455.040.078.200
0455.030.038.225
1455.030.038.225
0455.030.130.225
1455.030.130.225
0455.040.078.225
1455.040.078.225
0455.030.058.052
1455.030.058.052
0455.040.025.052
1455.040.025.052
0455.040.103.052
1455.040.103.052
0455.030.058.065
1455.030.058.065
0455.040.025.065
1455.040.025.065
0455.040.103.065
1455.040.103.065
0455.030.058.095
1455.030.058.095
0455.040.025.095
1455.040.025.095
0455.040.103.095
1455.040.103.095
0455.030.058.125
1455.030.058.125
0455.040.025.125
1455.040.025.125
0455.040.103.125
1455.040.103.125
0455.030.058.150
1455.030.058.150
0455.040.025.150
1455.040.025.150
0455.040.103.150
1455.040.103.150
0455.030.058.180
1455.030.058.180
0455.040.025.180
1455.040.025.180
0455.040.103.180
1455.040.103.180
0455.030.058.200
1455.030.058.200
0455.040.025.200
1455.040.025.200
0455.040.103.200
1455.040.103.200
0455.030.058.225
1455.030.058.225
0455.040.025.225
1455.040.025.225
0455.040.103.225
1455.040.103.225
0455.030.078.052
1455.030.078.052
0455.040.038.052
1455.040.038.052
0455.040.130.052
1455.040.130.052
0455.030.078.065
1455.030.078.065
0455.040.038.065
1455.040.038.065
0455.040.130.065
1455.040.130.065
0455.030.078.095
1455.030.078.095
0455.040.038.095
1455.040.038.095
0455.040.130.095
1455.040.130.095
0455.030.078.125
1455.030.078.125
0455.040.038.125
1455.040.038.125
0455.040.130.125
1455.040.130.125
0455.030.078.150
1455.030.078.150
0455.040.038.150
1455.040.038.150
0455.040.130.150
1455.040.130.150
0455.030.078.180
1455.030.078.180
0455.040.038.180
1455.040.038.180
0455.040.130.180
1455.040.130.180
0455.030.078.200
1455.030.078.200
0455.040.038.200
1455.040.038.200
0455.040.130.200
1455.040.130.200
0455.030.078.225
1455.030.078.225
0455.040.038.225
1455.040.038.225
0455.040.130.225
1455.040.130.225
UNIFLEX
0555
UNIFLEX
Advanced
UNIFLEX
0555
UNIFLEX
Advanced
UNIFLEX
0555
UNIFLEX
Advanced
0555.030.050.063
1555.030.050.063
0555.030.125.125
1555.030.125.125
0555.040.075.230
1555.040.075.230
0555.030.050.080
1555.030.050.080
0555.030.125.160
1555.030.125.160
0555.040.100.063
1555.040.100.063
0555.030.050.100
1555.030.050.100
0555.030.125.200
1555.030.125.200
0555.040.100.080
1555.040.100.080
0555.030.050.125
1555.030.050.125
0555.030.125.230
1555.030.125.230
0555.040.100.100
1555.040.100.100
0555.030.050.160
1555.030.050.160
0555.030.150.063
1555.030.150.063
0555.040.100.125
1555.040.100.125
0555.030.050.200
1555.030.050.200
0555.030.150.080
1555.030.150.080
0555.040.100.160
1555.040.100.160
0555.030.050.230
1555.030.050.230
0555.030.150.100
1555.030.150.100
0555.040.100.200
1555.040.100.200
0555.030.075.063
1555.030.075.063
0555.030.150.125
1555.030.150.125
0555.040.100.230
1555.040.100.230
0555.030.075.080
1555.030.075.080
0555.030.150.160
1555.030.150.160
0555.040.125.063
1555.040.125.063
0555.030.075.100
1555.030.075.100
0555.030.150.200
1555.030.150.200
0555.040.125.080
1555.040.125.080
0555.030.075.125
1555.030.075.125
0555.030.150.230
1555.030.150.230
0555.040.125.100
1555.040.125.100
0555.030.075.160
1555.030.075.160
0555.040.050.063
1555.040.050.063
0555.040.125.125
1555.040.125.125
0555.030.075.200
1555.030.075.200
0555.040.050.080
1555.040.050.080
0555.040.125.160
1555.040.125.160
0555.030.075.230
1555.030.075.230
0555.040.050.100
1555.040.050.100
0555.040.125.200
1555.040.125.200
0555.030.100.063
1555.030.100.063
0555.040.050.125
1555.040.050.125
0555.040.125.230
1555.040.125.230
0555.030.100.080
1555.030.100.080
0555.040.050.160
1555.040.050.160
0555.040.150.063
1555.040.150.063
0555.030.100.100
1555.030.100.100
0555.040.050.200
1555.040.050.200
0555.040.150.080
1555.040.150.080
0555.030.100.125
1555.030.100.125
0555.040.050.230
1555.040.050.230
0555.040.150.100
1555.040.150.100
0555.030.100.160
1555.030.100.160
0555.040.075.063
1555.040.075.063
0555.040.150.125
1555.040.150.125
0555.030.100.200
1555.030.100.200
0555.040.075.080
1555.040.075.080
0555.040.150.160
1555.040.150.160
0555.030.100.230
1555.030.100.230
0555.040.075.100
1555.040.075.100
0555.040.150.200
1555.040.150.200
0555.030.125.063
1555.030.125.063
0555.040.075.125
1555.040.075.125
0555.040.150.230
1555.040.150.230
0555.030.125.080
1555.030.125.080
0555.040.075.160
1555.040.075.160
0555.030.125.100
1555.030.125.100
0555.040.075.200
1555.040.075.200
UNIFLEX
0665
UNIFLEX
Advanced
UNIFLEX
0665
UNIFLEX
Advanced
UNIFLEX
0665
UNIFLEX
Advanced
0665.030.050.075
1665.030.050.075
0665.030.200.075
1665.030.200.075
0665.040.125.075
1665.040.125.075
0665.030.050.100
1665.030.050.100
0665.030.200.100
1665.030.200.100
0665.040.125.100
1665.040.125.100
0665.030.050.120
1665.030.050.120
0665.030.200.120
1665.030.200.120
0665.040.125.120
1665.040.125.120
0665.030.050.140
1665.030.050.140
0665.030.200.140
1665.030.200.140
0665.040.125.140
1665.040.125.140
0665.030.050.200
1665.030.050.200
0665.030.200.200
1665.030.200.200
0665.040.125.200
1665.040.125.200
0665.030.050.250
1665.030.050.250
0665.030.200.250
1665.030.200.250
0665.040.125.250
1665.040.125.250
0665.030.050.300
1665.030.050.300
0665.030.200.300
1665.030.200.300
0665.040.125.300
1665.040.125.300
0665.030.075.075
1665.030.075.075
0665.030.225.075
1665.030.225.075
0665.040.150.075
1665.040.150.075
0665.030.075.100
1665.030.075.100
0665.030.225.100
1665.030.225.100
0665.040.150.100
1665.040.150.100
0665.030.075.120
1665.030.075.120
0665.030.225.120
1665.030.225.120
0665.040.150.120
1665.040.150.120
0665.030.075.140
1665.030.075.140
0665.030.225.140
1665.030.225.140
0665.040.150.140
1665.040.150.140
0665.030.075.200
1665.030.075.200
0665.030.225.200
1665.030.225.200
0665.040.150.200
1665.040.150.200
0665.030.075.250
1665.030.075.250
0665.030.225.250
1665.030.225.250
0665.040.150.250
1665.040.150.250
0665.030.075.300
1665.030.075.300
0665.030.225.300
1665.030.225.300
0665.040.150.300
1665.040.150.300
0665.030.100.075
1665.030.100.075
0665.030.250.075
1665.030.250.075
0665.040.175.075
1665.040.175.075
0665.030.100.100
1665.030.100.100
0665.030.250.100
1665.030.250.100
0665.040.175.100
1665.040.175.100
0665.030.100.120
1665.030.100.120
0665.030.250.120
1665.030.250.120
0665.040.175.120
1665.040.175.120
0665.030.100.140
1665.030.100.140
0665.030.250.140
1665.030.250.140
0665.040.175.140
1665.040.175.140
0665.030.100.200
1665.030.100.200
0665.030.250.200
1665.030.250.200
0665.040.175.200
1665.040.175.200
0665.030.100.250
1665.030.100.250
0665.030.250.250
1665.030.250.250
0665.040.175.250
1665.040.175.250
0665.030.100.300
1665.030.100.300
0665.030.250.300
1665.030.250.300
0665.040.175.300
1665.040.175.300
0665.030.125.075
1665.030.125.075
0665.040.050.075
1665.040.050.075
0665.040.200.075
1665.040.200.075
0665.030.125.100
1665.030.125.100
0665.040.050.100
1665.040.050.100
0665.040.200.100
1665.040.200.100
0665.030.125.120
1665.030.125.120
0665.040.050.120
1665.040.050.120
0665.040.200.120
1665.040.200.120
0665.030.125.140
1665.030.125.140
0665.040.050.140
1665.040.050.140
0665.040.200.140
1665.040.200.140
0665.030.125.200
1665.030.125.200
0665.040.050.200
1665.040.050.200
0665.040.200.200
1665.040.200.200
0665.030.125.250
1665.030.125.250
0665.040.050.250
1665.040.050.250
0665.040.200.250
1665.040.200.250
0665.030.125.300
1665.030.125.300
0665.040.050.300
1665.040.050.300
0665.040.200.300
1665.040.200.300
0665.030.150.075
1665.030.150.075
0665.040.075.075
1665.040.075.075
0665.040.225.075
1665.040.225.075
0665.030.150.100
1665.030.150.100
0665.040.075.100
1665.040.075.100
0665.040.225.100
1665.040.225.100
0665.030.150.120
1665.030.150.120
0665.040.075.120
1665.040.075.120
0665.040.225.120
1665.040.225.120
0665.030.150.140
1665.030.150.140
0665.040.075.140
1665.040.075.140
0665.040.225.140
1665.040.225.140
0665.030.150.200
1665.030.150.200
0665.040.075.200
1665.040.075.200
0665.040.225.200
1665.040.225.200
0665.030.150.250
1665.030.150.250
0665.040.075.250
1665.040.075.250
0665.040.225.250
1665.040.225.250
0665.030.150.300
1665.030.150.300
0665.040.075.300
1665.040.075.300
0665.040.225.300
1665.040.225.300
0665.030.175.075
1665.030.175.075
0665.040.100.075
1665.040.100.075
0665.040.250.075
1665.040.250.075
0665.030.175.100
1665.030.175.100
0665.040.100.100
1665.040.100.100
0665.040.250.100
1665.040.250.100
0665.030.175.120
1665.030.175.120
0665.040.100.120
1665.040.100.120
0665.040.250.120
1665.040.250.120
0665.030.175.140
1665.030.175.140
0665.040.100.140
1665.040.100.140
0665.040.250.140
1665.040.250.140
0665.030.175.200
1665.030.175.200
0665.040.100.200
1665.040.100.200
0665.040.250.200
1665.040.250.200
0665.030.175.250
1665.030.175.250
0665.040.100.250
1665.040.100.250
0665.040.250.250
1665.040.250.250
0665.030.175.300
1665.030.175.300
0665.040.100.300
1665.040.100.300
0665.040.250.300
1665.040.250.300
Xích nhựa cơ bản Basic line
BASIC-LINE
MONO – cable carriers with simple design for standard applications
MONO 0130
MONO 0132
MONO 0180
MONO 0182
MONO 0202
MONO 0320
QuickTrax – compact and cost-effective cable carriers in two-component technology
QT 0320.030
QT 0320.040
UNIFLEX Advanced – light, quiet all-rounder with wide range of applications
1320.020
1455.020
1.55.030
1455.040
1555.020
1555.030
1555.040
1665.020
1665.030
1665.040
UNIFLEX – proven cable carrier with many opening and cover variants
0250.030
0345.030
0345.040
0345.050
0345.060
0455.060
0555.050
0555.060
0665.050
0600.080
TKP35 – robust all-rounder with variable inner subdivision
TKP35.030
TKP35.040
BASIC-LINEPLUS
EasyTrax – extremely quick cable laying thanks to flexible lamella crossbars
ET 0115.040
ET 0320.030
ET 0320.040
PROTUM – small, light cable carrier for unsupported applications
P 0160
P 0240
TKZP – low-wear, design made from extruded profiles
Xích nhựa chịu tải lớn, thanh đỡ nhôm và kim loại
VARIO-LINE
K Series – cost-effective, robust cable carrier also suitable for large additional loads
KC 0650
KE 0650
KC 0900
MASTER Series – quiet and weight-optimized cable carriers
HC 33
HC 46
LC 60
LT 60
LC 80
M Series – multivariable cable carrier with extensive accessories and stay variants
MC 0320
ME 0320
MK 0475
MT 0475
MC 0650
ME 0650
MK 0650
MT 0650
MC 0950
ME 0950
MK 0950
MT 0950
MC 1250
ME 1250
MK 1250
MT 1250
MC 1300
MT 1300
TKP91 – easy to assemble, stable cable carriers with variable dimensions
TKP 0910H56
TKC 0910H56
TKP 0910H80
TKC 0910H80
VARIO-LINE
XL Series – cable carrier with large inside height
XLC 1650
XLT 1650
QUANTUM – link-free cable carrier – light, extremely quiet and low vibration for high speeds and accelerations
Q 040
Q 060
Q 080
Q 100
TKR – extremely quiet and low-vibration for highly dynamic applications
TKR 0150
TKR 0200
TKR 0260
TKR 0280
Xích nhựa kim loại dẫn cáp dạng ống
TUBE-SERIES
TKA-Series – chip-tight right to the end
TKA30
TKA38
TKA45
TKA55
CoverTrax – extreme cable protection in harsh environmental conditions
CT 1555
UNIFLEX TUBES – proven solid cable carriers with fixed carrier width
 0345.0591)
 0356.060
 0455.0501)
 0455.060
 0555.0501)
 0555.060
 0665.0501)
 0665.060
0600.080
MASTER TUBES – quiet and weight-optimized cable carriers
LT 60 RDL
MT-Series – multivariable cable carrier with extensive accessories
MT 0475 RDD
MT 0650 RDD
MT 0950 RDD
MT 1250 RDD
MT 0650 RMD
MT 0950 RMD
MT 1250 RMD
MT 1300 RMD
TKC91 – easy to assemble, stable cable carriers with variable dimensions
TKC 0910H56
TKC 0910H80
XLT-Series – cable carriers with large inside height
XLT 1650
Xích nhựa kim loại dẫn cáp dạng ống
TUBE-SERIES
STEEL-TUBES – extremely robust and stable steel chains
S/SX 0650 RMD
S/SX 0950 RMD
S/SX 1250 RMD
S/SX 1800 RMD
CONDUFLEX – closed designer cable carrier
CF 055
CF 060
CF 085
CF 115
CF 120
CF 175
MOBIFLEX – enclosed cable carrier with flexible metal helical tube
MF 030.1
MF 050.1
MF 050.2
MF 080.1
MF 080.2
MF 080.3
MF 110.1
MF 110.2
MF 110.3
MF 170.1
MF 170.2
MF 170.3
3D-LINE
ROBOTRAX – cable carriers for 3D movements
R 040
R056
R 075
R 085
R 100
Xích kim loại dẫn cáp
STEEL-LINE
LS/LSX Series – lightweight cable carriers with steel chain bandsB)
LS/LSX 1050
S/SX Series – cable carriers with steel chain bandsB)
S/SX 0650
S/SX 0950
S/SX 1250
S/SX 1800
S/SX 2500
S/SX 3200
S/SX 5000
S/SX 6000
S/SX 7000
CONDUFLEX – closed designer cable carrier
CF 055
CF 060
CF 085
CF 115
CF 120
CF 175
MOBIFLEX – enclosed cable carrier with flexible metal helical tube
MF 030
MF 050
MF 080
MF 110
MF 170

Đầu nối/ thiết kế đầu nối

  1. RS- frame stay: dùng cho tải trọng nhẹ và trung bình dễ dàng tháo lắp với thanh nhôm
  2. RS-frame stay, khối đặt: khung nhôm bắt vít – sự ổn định cao
  3. RE- frame stay: thiết kế nắp nhựa tháo lắp dễ dàng
  4. RV-frame stay, thiết kế dự ứng lực. Dùng cho tải trọng nặng và trung bình
  5. RMR-roller stay system: thanh nhôm bắt với con lăn nhựa

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty CP SX-TM&DV TÂN THUẬN MINH
Địa chỉ: 467/58/12,Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân, Q.12
Fax: (08) 6289 1076
Website: www.thuanminhjsc.com
Tư vấn và đặt hàng: Mr.Huân: 0935 578 898thanhhuan1509.vnn@gmail.com 

Mọi  thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Kinh Doanh – Công ty CP XNK và DV Tân Thuận Minh
Website: www.thuanminhjsc.com
Email: 
thanhhuan1509.vnn@gmail.com  / tanthuanminh.sales6@gmail.com
Tel: 093 557 8898 / 0907641614 (Zalo/viber/Whatsapp)
Skype: Nguyen.Thanh.Huan.86

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xích nhựa Tsubaki”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *